Wniosek o ESTA do USA

Krok 1
Krok 2
Zapłać
Otrzymaj wizę
drogą elektroniczną
Krok 1
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PODRÓŻY
INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Płeć
Czy jesteś znany pod innym nazwiskiem lub pseudonimem?
Data urodzenia
Szczegóły paszportu
Data wydania
Data ważności
Czy kiedykolwiek otrzymałeś paszport lub dowód osobisty na podróż do innego kraju?
INNE OBYWATELSTWO / NARODOWOŚĆ
Czy byłeś kiedyś mieszkańcem lub obywatelem innego kraju?
GE CZŁONKOSTWO
Czy jesteś członkiem Globalnego Programu Wstępu CBP?
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE RODZICÓW
TWOJE INFORMACJE KONTAKTOWE
Krok 2
INFORMACJE O ZATRUDNIENIU
Czy jesteś zatrudniony ?
WPISZ INFORMACJE O PODRÓŻY
Czy Twoja podróż do USA odbywa się jako tranzyt do innego kraju?
INFORMACJE KONTAKTOWE W SYTUACJACH AWARYJNYCH W USA LUB POZA USA
DODATKOWE PYTANIA
1) Czy masz zaburzenie fizyczne lub psychiczne; czy jesteś narkomanem lub uzależnionym; lub czy masz obecnie jedną z następujących chorób (choroby zakaźne są określone zgodnie z sekcją 361 (b) ustawy o publicznej służbie zdrowia):*
  • Cholera
  • Błonica
  • Gruźlica, zakaźna
  • Dżuma
  • Ospa
  • Żółta febra
  • Wirusowe gorączki krwotoczne, w tym Ebola, Lassa, Marburg, Krym
  • Ciężkie choroby układu oddechowego, które mogą zostać przeniesione na inne osoby i mogą spowodować śmierć.
2) Czy kiedykolwiek zostałeś aresztowany lub skazany za przestępstwo, które spowodowało poważne szkody materialne lub poważne obrażenia innej osoby lub organu rządowego? *
3) Czy kiedykolwiek naruszyłeś jakiekolwiek prawo związane z posiadaniem, używaniem lub dystrybucją nielegalnych narkotyków?
4) Czy starasz się zaangażować w działalność terrorystyczną, szpiegostwo, sabotaż lub ludobójstwo?
5) Czy kiedykolwiek popełniłeś oszustwo lub wprowadziłeś w błąd siebie lub innych w celu uzyskania wizy lub pomagałeś innym w uzyskaniu wizy lub wjazdu do Stanów Zjednoczonych?
6) Czy obecnie poszukujesz pracy w Stanach Zjednoczonych, czy byłeś wcześniej zatrudniony w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej zgody rządu USA?
7) Czy kiedykolwiek odmówiono ci wydania wizy amerykańskiej, o którą ubiegałeś się z obecnym lub poprzednim paszportem, czy odmówiono ci wjazdu do Stanów Zjednoczonych lub wycofałeś swój wniosek o przyjęcie w amerykańskim porcie wjazdu?
8) Czy kiedykolwiek przebywałeś w Stanach Zjednoczonych dłużej niż okres przyjęty przez rząd USA?
9) Czy podróżowałeś lub byłeś w Iraku, Syrii, Iranie, Sudanie, Libii, Somalii lub Jemenie w dniu 1 marca 2011 r. lub później?
Czy chcesz dodać ubezpieczenie?