Często zadawane pytania

ESTA visa USA

Kiedy powinienem złożyć wniosek o ESTA?

Przetwarzanie wniosku o autoryzację ESTA zajmuje zazwyczaj kilka godzin, jednak zaleca się aplikowanie co najmniej 72 godzin przed planowanym wylotem. Zapewni to dokładną weryfikację podanych danych przed wysłaniem do odpowiednich organów wydających autoryzację ESTA.

Apply for an ESTA

Moja ESTA została zatwierdzona, co teraz?

Po uzyskaniu autoryzacji ESTA, nie ma potrzeby drukowania otrzymanego dokumentu, ponieważ numer ESTA jest elektronicznie powiązany z numerem paszportu. W związku z tym, jedynym dokumentem potrzebnym podczas odprawy na lotnisku jest ważny paszport. Linie lotnicze weryfikują dane zapisane w aplikacji ESTA z danymi paszportowymi, a w przypadku niezgodności danych, podróżujący może nie uzyskać zezwolenia na wejście na pokład samolotu.

US ESTA Application

Czym jest amerykański Program Ruchu Bezwizowego?

Jest to program rządu amerykańskiego, który umożliwia obywatelom wybranych krajów podróżowanie na teren Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni bez wizy amerykańskiej. Polska dołączyła do do Programu Ruchu Bezwizowego z dniem 11 listopada 2019, co umożliwiło Polakom podróżowanie do USA bez posiadania ważnej wizy.

Applying for an ESTA

Czy potrzebuję ESTA, aby odwiedzić USA?

Aby aplikować o autoryzację ESTA, konieczne jest posiadanie paszportu wydanego przez kraj objęty programem Visa Waiver Program. ESTA umożliwia pobyt do maksymalnie 90 dni. W przypadku dłuższego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych należy ubiegać się o regularną wizę w ambasadzie lub konsulacie USA. Należy dodać, że osoby będące w posiadaniu ważnej wizy do Stanów Zjednoczonych nie muszą aplikować o autoryzację ESTA.